Jau ziņots, ka valdība otrdien atbalstīja Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) priekšlikumu no 2015./2016.mācību gada ieviest piekto obligāto centralizēto eksāmenu, nosakot, ka 12.klases absolventiem obligāti būs jāizvēlas starp eksāmenu ķīmijā vai fizikā, vēsta ziņu aģentūra LETA.

IZM informē, ka vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena programmu, kā arī vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientēta virziena programmu skolēniem būs jākārto eksāmens dabaszinībās, nevis ķīmijā vai fizikā, jo šajās programmās dabaszinības ir apvienotas vienā priekšmetā. Jaunos eksāmenus IZM sola ieviest pakāpeniski - 2015./2016.mācību gadā notiks piloteksāmeni, bet 2016./2017.mācību gadā - pirmais eksāmens.

Skolēni, kuri kārtos piloteksāmenu, varēs izvēlēties, vai iegūto rezultātu atspoguļot vispārējās vidējās izglītības sertifikātā. Savukārt, sākot ar 2016./2017.mācību gadu, rezultāti tiks iekļauti vispārējās vidējās izglītības sertifikātā. Pirmie piecus obligātos vidusskolas eksāmenus, tai skaitā eksāmenu ķīmijā vai fizikā, vai dabaszinībās, kārtos skolēni, kuri 2014.gada rudenī uzsāks mācības 10.klasē, norāda IZM.

Šobrīd ministrija vēl risinot jautājumu par piektā eksāmena ieviešanu profesionālās izglītības iestādēs, kur fizika, ķīmija un dabaszinības tiek apgūtas ar mazāku mācību stundu skaitu nekā vispārējās vidējās izglītības iestādēs.