Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) izstrādātie grozījumi Profesionālās izglītības likumā paredz vairākas izmaiņas, kas veicinās profesionālās izglītības pievilcību un darba devēju iesaistes palielināšanu izglītības procesā.

Apstiprinātais grozījumu projekts izstrādāts sadarbībā ar darba devējiem. Pamatojoties uz darba grupas lēmumu, Profesionālās izglītības likumā nostiprinātas nozaru ekspertu padomju funkcijas, informē Kristīne Keiča, Izglītības un zinātnes ministrijas Komunikācijas un dokumentu pārvaldības nodaļas konsultante sabiedrisko attiecību jautājumos.

Darba vidē balstītu mācību pilotprojekta īstenošana kopš 2013./2014. mācību gada ir uzsākta piecās IZM padotībā esošās profesionālās izglītības iestādēs: Ventspils tehnikumā, Ogres tehnikumā, Rīgas Valsts tehnikumā, Jelgavas tehnikumā un Valmieras Profesionālajā vidusskolā. Viena pašvaldības padotībā esoša profesionālā vidusskola - Jelgavas Amatu vidusskola - jau ir uzsākusi darba vidē balstītu mācību īstenošanu. Minētajās skolās darba vidē balstīto mācību procesā iesaistīti turpat 150 audzēkņi, kas izglītību iegūst 17 dažādās profesionālās izglītības programmās. Darba vidē balstītas mācības šajās skolās tiek īstenotas sadarbībā ar 29 uzņēmumiem. Nākamajā mācību gadā jau 22 profesionālās izglītības iestādes plāno uzsākt darba vidē balstītu mācību īstenošanu, iesaistot aptuveni 500 audzēkņus no 43 profesionālās izglītības programmām. Sarunas par sadarbību jau notikušas ar aptuveni 180 uzņēmumiem, un uzņēmēju interese pieaug.

Likumprojekta grozījumu projekts paredz, ka turpmāk profesionālo skolu audzēkņiem būs iespēja iegūt atsevišķu dokumentu par vispārējās izglītības iegūšanu un profesionālo kvalifikāciju apliecinošu dokumentu. Visos izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošos dokumentos tiks norādīts gan kvalifikācijas līmenis, gan Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras līmenis, kas atbilst arī Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūrai.

Likumprojekts par grozījumiem Profesionālās izglītības likumā un informatīvais ziņojums par darba vidē balstītu mācību īstenošanas iespējām šonedēļ tika apstiprināts Ministru kabinetā. Saskaņā ar valdības lēmumu likumprojekts tiks virzīts Saeimā steidzamības kārtībā.