Es nevaru jums apsolīt, ka mācīties būs viegli, bet mēs darīsim visu, lai mācīties būtu interesanti un radoši,  un gūtā izglītība jums pavērtu plašas iespējas jūsu turpmākajās dzīves un darba gaitās, veidojot Latviju par plaukstošu labklājības zemi.

Esam nodrošinājusi 282 miljonu eiro investīcijas pašvaldībām, lai visā Latvijā vairāk nekā 100 skolās atjaunotu, būvētu un veidotu modernu, skolēniem un skolotājiem ērtu skolu vidi. Rīgas Franču liceja un Ikšķiles vidusskolas skolēni un pedagogi jauno mācību gadu sagaidīs jaunās telpās. Būtiskas investīcijas ir arī profesionālajā un augstākajā izglītībā.

Šis mācību gads ir sagatavošanās laiks jaunā izglītības satura ieviešanai visos vispārējās izglītības posmos, kas sāksies 2019. gada septembrī.

Jaunais saturs nodrošinās skolēniem prasmes lietot iegūtās zināšanas, risināt problēmas un sagatavos viņus dzīvei.

Jaunais saturs padarīs pedagogu darbu interesantāku un radošāku. Es zinu, ka daudzas skolas Latvijā jau strādā moderni un profesionāli, faktiski pēc jaunā standarta.

Būtiska prioritāte jaunajā saturā būs arī bērnu un jauniešu veselīga, sportiska dzīvesveida ieradumu izkopšanai, un trešā sporta stunda kļūs par realitāti.

Savukārt labā ziņa pedagogiem ir, ka gaidītais algu pieaugums būs jau no 1. septembra.

Vēlu visiem laimīgu, radošu un interesantu jauno mācību gadu!

 

Izglītības un zinātnes ministrs, profesors Kārlis Šadurskis