Nereti pedagogiem nākas strādāt vairāk nekā 40 stundas nedēļā, norādījusi Konstantinovas sākumskolas direktore Solvita Stepiņa.

Konstantinovas sākumskolā, kas atrodas Dagdas novadā, mācās tikai 12 skolēni, bet pedagogu darba samaksas modeļu aprobācijā piedalās pieci pedagogi. S. Stepiņa norādīja, ka atsevišķi skolotāji skolā pavada pat desmit stundas dienā, pieņemot, ka dažās dienās gan skolotājiem ir mazāk mācību stundu, tādēļ skolā pavadīto stundu kopskaits nedēļā varētu izlīdzināties, informē ziņu aģentūra LETA.

Daugavpils novada Vaboles vidusskolā aprobācijas procesā iesaistīti 22 pedagogi. Vidusskolas direktore Elita Skrupska sacīja, ka darbu uzskaitīšana uzskatāmi parāda, ka skolotāji strādā krietni vairāk, nekā tiek uzskatīts. Pedagogi aprobācijas procesu veic ļoti atbildīgi un cer, ka tas rezultēsies taisnīgā pedagogu atalgojuma sistēmā, norādīja E. Skrupska, citādi, ja "viss process būs tikai tāda paeksperimentēšana, būs ļoti skumji".

Šonedēļ, kad skolēni ir devušies rudens brīvlaikā, pedagogi turpinās uzskaitīt veicamos darbus un patērēto laiku. Līdz šim neviens nebija skaidrojis, cik ilgi skolotāji strādā, kad skolēni atpūšas brīvlaikā.

E-klase jau informēja, ka jaunā pedagogu darba samaksas modeļa aprobācijā piedalīsies 59 skolas no 29 pašvaldībām un viena Kultūras ministrijas pakļautībā esošā skola, lai kā pirmās pārbaudītu piedāvāto atalgojuma aprēķināšanas modeli, kas paredz pāreju uz pilna laika darba slodzi.