Tas ļaus paplašināt un attīstīt sadarbības iespējas studējošo un darbinieku ārvalstu darba un studiju pieredzes apmaiņā kopīgos studiju virzienos. Līgumā, kuru parakstīja DU rektors akadēmiķis Arvīds Barševskis un Ziemeļdžordžijas Universitātes prezidente profesore Bonita Džeikobsa (Bonita Jacobs), paredzēts organizēt vasaras valodu kursus, realizēt pētījumu projektus, veicināt stažēšanās programmu attīstību, kā arī citas aktivitātes.

Līguma parakstīšanā A. Barševskis atzina, ka DU šis ir īpašs notikums, jo tik augsta līmeņa augstākās izglītības darbinieks no ASV Daugavpils augstskolu apmeklē pirmo reizi.

Savukārt B. Džeikobsa atzina, ka DU par sadarbības partneri izvēlēta, pateicoties augstajam docēšanas līmenim, mūsdienīgai materiāltehniskajai bāzei, individuālai pieejai studējošajiem, kā arī abu augstskolu īstenojamo studiju un pētniecības virzienu līdzībai. "Mēs meklējām vietu, kur liela uzmanība tiek pievērsta sabiedrības iesaistei zinātnē, un secinājām, ka tas sekmīgi tiek realizēts DU. Tādēļ izlēmām, ka Daugavpils ir laba vieta, kur varētu studēt Ziemeļdžordžijas Universitātes studenti," uzsvēra B. Džeikobsa.

Patlaban tiek realizēta DU Humanitārās fakultātes starpkultūru komunikācijas un valodu studējošo, kā arī personāla pieredzes apmaiņa. Vairāki ASV studenti DU jau ir apguvuši valodas kursus, vēsta ziņu aģentūra LETA.

Ziemeļdžordžijas Universitāte ir viena no lielākajām ASV universitātēm ar 16 000 studentu. Tās pārstāvji jau iepriekš ir viesojušies DU, augsti novērtējot augstskolas teorētisko un praktisko darbību un studiju programmas, kā arī Latgales un Daugavpils kultūrvēsturiskās vides unikalitāti, kur līdzās dzīvo dažādu kultūru, reliģiju un tautību pārstāvji.