Konferencē, kas norisinājās 22.augustā, izglītības augstskolu mācībspēki, izglītības politikas veidotāji, eksperti, zinātnieki un uzņēmēji kopīgi ar skolotājiem diskutēja par dabaszinātņu izglītības uzlabošanu.

Reaģējot uz pēdējā laikā augošo uzņēmēju spiedienu uz skolām par dabaszinātņu izglītības kvalitāti, šogad konferences centrālais jautājums bija izprast, kādiem līdzekļiem darba tirgū eksaktajā jomā panākams lielāks speciālistu skaits, informē Santa Margeviča, LU Dabaszinātņu un matemātikas izglītības centra pārstāve.

Uzņēmēju pārstāvji identificēja vairākas problēmas, piemēram, vāju skolēnu sagatavotību, iestājoties augstskolu eksaktajās programmās, nepietiekamo skolotāju skaitu un skolēnu motivācijas trūkumu mācīties dabaszinātnes un matemātiku. Kamēr uzņēmēji kā iespējamo risinājumu piedāvā centralizēto eksāmenu ķīmijā un fizikā, skolotāji gaida lielāku atbalstu viņu darbā – gan attiecībā uz viņu pašu mācībām, gan sadarbību ar industrijas pārstāvjiem.

Izglītības un zinātnes ministre Ina Druviete norādīja, ka „uzsvars uz testēšanu un kontroli skolā ir vakardiena”, tā vietā uzsvaru liekot uz nepieciešamību pārskatīt mācību saturu, risināt finanšu un mācību darba organizācijas problēmas. LU Dabaszinātņu un matemātikas izglītības centra vadītāja Dace Namsone, atsaucoties uz starptautiskiem pētījumiem, norādīja, ka ne eksāmens, ne arī kādi kampaņveidīgi pasākumi necels izglītības kvalitāti. Vislielākā ietekme uz rezultātu ir tam, kā notiek mācīšana klasē un cik veiksmīgi skolotājs dažādos kursos apgūto izmanto mācību stundās, kā arī tam, kā skolotājs pats mācās un sadarbojas.

Pasākumu organizēja LU Dabaszinātņu un matemātikas izglītības centrs sadarbībā ar LU fakultātēm un Latvijas Bioloģijas, Fizikas, Matemātikas un Ķīmijas skolotāju asociācijām, Latvijas Ģeogrāfijas biedrību.