Izglītības un zinātnes ministrija kopīgi ar Dobeles novada pašvaldību īsteno vērienīgus vispārizglītojošo skolu infrastruktūras projektus.

Izglītības iestāžu skolēnu vajadzībām tiek būvēta moderna un labiekārtota dienesta viesnīca, kurā būs iespējams izmitināt vairāk nekā 60 izglītojamos trīsdesmit numuriņos. Papildus ir iesākti arī Dobeles Valsts ģimnāzijas piebūves – Dobeles dabaszinātņu centra – būvniecības darbi. Kopējās projekta izmaksas ir 9,5 milj. euro, no kuriem ERAF finansējums ir 3,5 milj. euro apmērā.