Izglītības iestāžu skolēnu vajadzībām tiek būvēta moderna un labiekārtota dienesta viesnīca, kurā būs iespējams izmitināt vairāk nekā 60 izglītojamos trīsdesmit numuriņos. Papildus ir iesākti arī Dobeles Valsts ģimnāzijas piebūves – Dobeles dabaszinātņu centra – būvniecības darbi. Kopējās projekta izmaksas ir 9,5 milj. euro, no kuriem ERAF finansējums ir 3,5 milj. euro apmērā.