11% pauž pārliecību, ka šāds atbalsts mazinās rindas bērnudārzos, bet 39% domā, ka rindas, visticamāk, varētu samazināties, vēsta ziņu aģentūra LETA.

Pretējās domās ir 38% respondentu, kuri norāda, ka šāda finansiāla palīdzība ģimenēm ar bērniem nemazinās rindas pirmsskolas izglītības iestādēs. Pārliecināti, ka rindas nemazināsies, ir 9% aptaujāto, bet 29% - ka drīzāk tā nebūs.

Savukārt 12% aptaujāto nav konkrēta viedokļa šajā jautājumā.

Kā ziņots, no 1.septembra vecāki, kuru bērniem pēc pusotra gada vecuma nav atradusies vieta pašvaldības bērnudārzā, var saņemt mērķa maksājumu - 100 latu mēnesī bērnu pieskatīšanas pakalpojuma nodrošināšanai, piemēram, auklēm un privātajiem bērnudārziem.

Kā skaidro Labklājības ministrija (LM), valsts šo atbalstu piešķirs līdz obligātai bērna sagatavošanas pamatizglītības ieguves uzsākšanai jeb līdz bērna četru gadu vecumam. Līdz ar pašvaldību finansiālu atbalstu Rīgas plānošanas reģionā kopējā atbalsta summa nepārsniegs 160 latus, bet ārpus Rīgas - 130 latus.

Valsts atbalstīs tikai sertificētus pakalpojumu sniedzējus. Atbalsts tiks izmaksāts privātam pakalpojuma sniedzējam - Izglītības iestāžu reģistrā reģistrētai privātās izglītības iestādei vai Bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistrā reģistrētam bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējam, arī auklēm, par ne mazāk kā astoņu stundu darba dienu.

Aukļu kursu apmācību pabeigšanai ir noteikts pārejas periods, proti, no šā gada 1.septembra līdz gada beigām bērnu uzraudzības pakalpojumu varēs sniegt arī persona, kura neatbilst izglītībai noteiktajām prasībām.