To paredz Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) sagatavotie noteikumi par kārtību, kādā valsts finansē pirmsskolas izglītības programmas bērniem no piecu gadu vecuma līdz pamatizglītības ieguves uzsākšanai un pamatizglītības un vidējās izglītības programmas, kuras īsteno privātās izglītības iestādes, vēsta ziņu aģenūra LETA.

IZM skaidro, ka praksē ir novērojama tendence, ka privātajās izglītības iestādēs izglītojamo izmaiņas ir diezgan būtiskas un daudzas izglītības iestādes datus nesniedz savlaicīgi vai ievada tos neprecīzi. Tāpēc ministrija nevar precīzi un savlaicīgi aprēķināt valsts budžeta dotāciju pedagogu atalgojumam privātajām izglītības iestādēm.

Lai nodrošinātu, ka informācija par izglītojamo skaitu tiek ievadīta savlaicīgi un tā ir precīza, informāciju paredzēts ievadīt un apstiprināt divas reizes gadā - līdz 31.maijam ievadīt un apstiprināt izglītojamo skaitu uz attiecīgā gada 27.maiju un līdz 5.septembrim - ievadīt un apstiprināt izglītojamo skaitu uz attiecīgā gada 1.septembri. Šāda sistēma tiek īstenota arī pašvaldību izglītības iestādēs.

Līdz ar šādu regulējumu valsts budžeta dotācija pedagogu atalgojumam tiks aprēķināta divas reizes - periodam no konkrētā gada 1.septembra līdz 31.decembrim, pamatojoties uz izglītojamo skaitu, kāds reģistrēts Valsts izglītības informācijas sistēmā (VIIS) uz konkrētā gada 27.maiju, savukārt periodam no nākamā gada 1.janvāra līdz 31.augustam, pamatojoties uz izglītojamo skaitu, kāds reģistrēts VIIS uz konkrētā gada 1.septembri.