Apmeklējot bērna pirmsskolas izglītības iestādi vai citu audzināmā pieskatīšanas vietu (bērnu pieskatīšanas centrus, rotaļu/nodarbību centrus u.c.), jāpievērš uzmanība telpu un to aprīkojuma tīrībai, mēbeļu tehniskajam stāvoklim. Jāpārbauda, vai tualetē ir nodrošināti higiēnas piederumi (jābūt roku izlietnēm, klozetpodiem vai podiem ar individuālo marķējumu, tualetes papīram vai salvetēm, roku mazgāšanas un nosusināšanas līdzekļiem). Uzmanība jāpievērš arī tādai prasībai kā izlietnes augstums – bērnam ir jāspēj to aizsniegt.

Ja tiek nodrošināta bērnu guldināšana, tad jāpārliecinās, vai bērnam ir pieejama tīra, individuāla gultas veļa, kā arī individuāli marķēti dvieļi. Gultas veļu nepieciešams mainīt ne retāk kā reizi 10 dienās.

Apmeklējot pirmsskolas izglītības iestādi vai citu bērnu pieskatīšanas vietu, teritorijas daļai, ko izmanto bērni, jābūt iežogotai. Bērnu rotaļu zonā uzstādītajām ierīcēm un konstrukcijām jābūt stabilām, zem visa rotaļu laukuma aprīkojuma ir jābūt pamatnei, kas mīkstina piezemēšanos vai varbūtējo kritienu (piemēram, smiltis, smalkā grants, gumijas segums). Ierīcēm nedrīkst būt atskabargu, asu, nelīdzenu malu, spraugu vai bojājumu. Bērnu rotaļlietām pirmsskolas izglītības iestādē jābūt tīrām.

Pakalpojuma sniedzējam ir pienākums neuzņemt bērnus ar šādām infekcijas slimību pazīmēm – caureja, vemšana, paaugstināta ķermeņa temperatūra, ādas, gļotādas vai acu ābolu dzelte, infekciozas izcelsmes izsitumi.