Tā vakar tikšanās laikā vienojušās Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā (EKPL) vadītāja Inna Šteinbuka un izglītības un zinātnes ministre Mārīte Seile.

Tikšanās laikā panākta vienošanās, ka jāstiprina izglītības kvalitāte, izveidojot neatkarīgu akreditācijas iestādi un ieviešot tādu augstākās izglītības finansēšanas modeli, kas balstīts uz kvalitātes rādītājiem. Vienlaikus ļoti svarīga ir Latvijas izglītības sistēmas integrācija starptautiskajā apritē, informē ziņu aģentūra LETA.

Eiropas Komisija cer, ka jau tuvākajā nākotnē tiks panākts būtisks progress Latvijas zinātnes institūciju konsolidācijā, un augsti novērtē lēmumu piešķirt papildu līdzekļus izcilības atbalstam. Tāpat Eiropas Komisija atbalsta arī ministrijas iekļaujošās darba metodes, strādājot ciešā sadarbībā ar sociālajiem partneriem, īpaši darba devēju un jauniešu organizācijām.

Eiropas Komisija izteikusi Latvijai rekomendācijas izglītības un zinātnes jomā - paātrināt augstākās izglītības reformas īstenošanu, jo īpaši izveidojot neatkarīgu akreditācijas aģentūru un tādu finansēšanas modeli, kas stimulē kvalitāti, sniegt profesionālo orientāciju visos izglītības līmeņos, uzlabot profesionālās izglītības un apmācības kvalitāti, gūt panākumus jauniešu nodarbinātībā, kā arī veikt pasākumus integrētākai un visaptverošai pētniecības sistēmai, tostarp koncentrējot finansējumu starptautiski konkurētspējīgām pētniecības iestādēm.