Lai nodrošinātu pedagogu darba samaksu trim norīkotajiem latviešu valodas pedagogiem Eiropas skolās, jāveic finansējuma pārdale no Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) līdzekļiem.

Nepieciešamā nauda IZM apakšprogrammai "Vispārējās izglītības atbalsta pasākumi" tiks pārdalīta no valsts atbalsta izmaksām bērniem no pusotra gada vecuma līdz obligātās pirmsskolas izglītības programmas apguves sākšanai, ja pašvaldība bērnu nevar nodrošināt ar vietu pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē, paredzētajiem līdzekļiem.

Savukārt 2015.gadā šim mērķim nepieciešams pārdalīt 12 754 eiro. Jautājums par nepieciešamo finansējumu pedagogu darba samaksai norīkotajiem latviešu valodas pedagogiem Eiropas skolās 2016. un 2017.gadā skatāms Ministru kabinetā kopā ar citu ministriju un centrālo valsts iestāžu jauno politikas iniciatīvu pieprasījumiem.

2014.gadā IZM plāno nodrošināt triju latviešu valodas pedagogu atalgojumu. Šim mērķim kopumā nepieciešami 14 107 eiro, un jau apstiprinātais papildu finansējums ir nepilna trešdaļa no nepieciešamās summas. Starpība starp ministrijas nodrošināto triju latviešu valodas pedagogu atalgojumu un Eiropas skolu budžetā noteikto atalgojumu latviešu valodas pedagogiem ir aptuveni 111 881 eiro, ko plāno segt Eiropas skola no Eiropas Komisijas iemaksām.

Eiropas skolas paredzētas Eiropas Kopienu darbinieku bērnu kopējai izglītošanai. Eiropas skolas ir oficiāla valsts izglītības iestāde, ko kopīgi pārrauga Eiropas Savienības (ES) dalībvalstu valdības. Tās mērķis ir radīt skolēniem pārliecību par savas kultūras identitāti, nodrošināt augstas kvalitātes izglītību no pirmsskolas līdz vidusskolai, veicināt dzimtās valodas un svešvalodu apguvi, attīstīt matemātikas un zinātniskās prasmes, veicināt radošumu, attīstīt fiziskās prasmes un izpratni par veselīgu dzīvesveidu, veicināt iecietību un sadarbību. Mācību procesā īpaši tiek uzsvērta Eiropas un globālā dimensija.

Pašlaik darbojas 19 Eiropas skolas, kurās kopumā mācās 24 467 skolēni, tostarp arī 217 skolēni no Latvijas. Eiropas skolas ir izveidotas ne tikai Luksemburgā un Beļģijā, bet arī citās ES valstīs, kurās atrodas ES iestādes vai aģentūras un citas institūcijas. Eiropas skolās strādā gan 1341 pedagogs, kurš ir norīkots darbā no attiecīgās ES dalībvalsts, gan arī 3500 pedagogu, kuri ir norīkoti darbā ar Eiropas skolu rīkojumu.