EK Eiropas kredītpunktu pārneses sistēmas (ECTS) atzinības zīme piešķirta Banku augstskolai, savukārt Latvijas Kristīgā akadēmija, Ekonomikas un kultūras augstskola, Vidzemes Augstskola (VA), Rēzeknes Augstskola (RA) un Rīgas Tehniskā universitāte (RTU) saņēmušas EK Diploma pielikuma (DS) atzinības zīmes. VA, RA un RTU tas jau ir atkārtots diploma pielikumu izmantošanas izcilības apliecinājums, vēsta ziņu aģentūra LETA.

Izglītības un zinātnes ministre Ina Druviete uzskata, ka EK atzinības zīmju iegūšana apliecina Latvijas augstskolu spēju kvalitatīvi un mērķtiecīgi izmantot kredītpunktu pārneses sistēmu un diplomu pielikumus, nodrošinot Latvijas veiksmīgu iekļaušanos kopējā Eiropas augstākās izglītības telpā un veicinot studentu mobilitāti.

EK atzinības zīmes piešķir Eiropas augstākās izglītības iestādēm, kas ir izcilas ECTS un DS izmantošanā. ECTS ir instruments, kas palīdz studiju programmu izstrādē, padara studiju programmas un kvalifikācijas daudz caurskatāmākas, sekmē studiju rezultātu un kvalifikāciju starptautisku atzīšanu un padara augstāko izglītību savstarpēji salīdzināmu visā Eiropā.

Savukārt DS ir dokuments, ko pievieno augstākās izglītības iegūšanas diplomam, nodrošinot apgūtās studiju programmas un sasniegto rezultātu standartizētu aprakstu. Tas sniedz izsmeļošu, viegli saprotamu un savstarpēji salīdzināmu informāciju.

ECTS atzinības zīmei 2013.gadā bija pieteikušās 47 augstskolas no dažādām Eiropas Savienības dalībvalstīm, bet to ieguva 25. Apbalvojumu EK piešķir kopš 2009.gada, un Eiropā to saņēmusi 91 augstskola.