Rakstu daļa angļu valodas eksāmenā notiks 16.martā, bet mutvārdu daļa savukārt notiks no 16.marta līdz 18.martam. Eksāmeni vācu, krievu un franču valodā notiks attiecīgi 18.martā, 19.martā un 20.martā, vēsta ziņu aģentūra LETA.

Izvēles eksāmens Latvijas un pasaules vēsturē notiks 26.maijā. 12.klases skolēni eksāmenus bioloģijā, fizikā un ķīmijā kārtos attiecīgi 28.maijā, 1.jūnijā un 4.jūnijā.

Tāpat noteikts vidusskolas eksāmens informātikā, ģeogrāfijā, ekonomikā un mazākumtautību valodā un literatūrā. Tie attiecīgi notiks 25.maijā, 3.jūnijā, 8.jūnijā un 10.jūnijā.

Savukārt 9.klašu audzēkņiem eksāmenu sesija sāksies 20.maijā ar eksāmenu latviešu valodā un literatūrā. Tam 27.maijā un 28.maijā sekos eksāmens vienā svešvalodā, 4.jūnijā - mazākumtautību valodā, bet 9.jūnijā devītklasnieki kārtos eksāmenu Latvijas vēsturē.

MK noteikumi paredz, ka izglītojamiem, kuri attaisnojošu iemeslu dēļ nevar kārtot eksāmenus noteiktajā laikā, eksāmeni notiks jūnija vidū - latviešu valodu viņi kārtos 15.jūnijā (mazākumtautību skolās - 17.jūnijā), mazākumtautību valodā - 17.jūnijā, bet eksāmeni svešvalodā, matemātikā un Latvijas vēsturē notiks attiecīgi 19.jūnijā, 26.jūnijā un 29.jūnijā.

Valsts pārbaudes darbi 6.klašu audzēkņiem sāksies jau janvārī. Diagnosticējošais darbs latviešu valodā ar mutvārdu daļu sāksies jau 5.janvārī un noslēgsies 18.februārī, savukārt 19.februārī tam sekos eksāmena rakstu daļa. Šajā laikā notiks arī pārbaudes darbs mazākumtautību valodā mazākumtautību izglītības programmās. Diagnosticējošais darbs matemātikā paredzēts 24.februārī, latviešu valodā mazākumtautību izglītības programmās - 26.februārī, bet dabaszinībās tas būs jāraksta 4.martā.

Trešo klašu audzēkņi diagnosticējošo darbu latviešu valodā latviešu mācībvalodas izglītības programmās sāks ar mutvārdu daļu, kas paredzēta no 5.janvāra līdz 17.februārim. Tai 18.februārī sekos pārbaudes darba rakstu daļa. Pārbaudes darbs mazākumtautību valodā mazākumtautību izglītības programmās notiks tajā pat laikā. Diagnosticējošo darbu matemātikā trešklasnieki rakstīs 25.februārī. Diagnosticējošā darba latviešu valodā mazākumtautību izglītības programmās rakstu daļa un mutvārdu daļa notiks 5.martā.