Šādu piedāvājumu izteikusi Latviešu valodas un literatūras skolotāju asociācija (LVLSA), pamatojoties uz to, ka šis ir viens no risinājumiem, kādu redz skolotāji, lai uzlabotu eksāmena kvalitāti, vērtēšanas metodiku un rezultātu ticamību.

Izglītības un zinātnes ministre Ina Druviete uzskata, ka centralizētais eksāmens latviešu valodā un literatūrā ir pārāk formāls, tāpēc ideja par atgriešanos pie domraksta neesot zemē metama. I. Druviete norādīja, ka tieši ar domraksta palīdzību vislabāk var pārbaudīt skolēnu zināšanas šajos mācību priekšmetos, loģiku, stila izjūtu, vēsta ziņu aģentūra LETA.

Skolotājus uztrauc fakts, ka atsevišķos gadījumos eksāmena rezultātus nevar uzskatīt par godīgiem. Nereti vērojama nekonsekvence, kad pēc ideāli izpildītas pirmās daļas, kur skolēniem jāuzrāda interpunkcijas un ortogrāfijas zināšanas, otrā un trešā daļa izpildīta ļoti kļūdaini un nesakarīgi.

LVLSA piedāvā atteikties no eksāmena pirmās daļas, jo ortogrāfijas, vārddarināšanas un interpunkcijas prasmes iekļautas gan viedokļa rakstā, gan arī trešās daļas pārspriedumā. Skolotāji piedāvā detalizētāk izstrādāt eksāmena otro daļu, uzsverot teksta izpratnes valodas morfoloģisko, leksisko un sintaktisko līdzekļu analīzi, tajā skaitā pieturzīmju pamatojumu komunikatīvajā aspektā.