Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskā centra (RIIMC) Metodiskā darba vadības nodaļas vadītājs Agnis Gleizups uz konferenci sapulcējušos mājturības un tehnoloģiju skolotājus aicināja ne tikai domāt par saturu un kā mācīt, bet arī to, kā mainīt sabiedrības attieksmi pret mājturību. A. Gleizups mudināja pierādīt sabiedrībai to, kāpēc "manai meitai ir jāmāk adīt zeķi", vēsta ziņu aģentūra LETA.

A. Gleizups minēja, ka apgūtās praktiskās iemaņas dzīvē var būt ļoti noderīgas un tās ir nemainīgas vērtības.

Valsts izglītības satura centra (VISC) Vispārējās izglītības satura nodrošinājuma nodaļas vadītājs Imants Vasmanis uzsvēra, ka mājturība un tehnoloģijas ir vienīgais mācību priekšmets, kas bērniem ļauj apzināties padarītā darba vērtību, ka padarīt nav tik viegli. Viņš atzīmēja, ka šis priekšmets apvieno gan tradīciju pārmantojamu, gan arī tehnoloģijas, kas iezīmē mūsdienu tendences.

Savukārt VISC vecākā referente Ilze Kadiķe norādīja, ka šī mācību priekšmeta nosaukuma un satura maiņa laika gaitā apliecina, ka neviens priekšmets nevar palikt uz vietas, tam jāattīstās un jāpilnveidojas atbilstoši laikam.

Tikmēr iniciatīvas Pārmaiņu iespēja skolām vadītāja Aija Tūna akcentēja, ka šis mācību priekšmets sniedz ciešu saikni ar reālo dzīvi un zināšanu un prasmju rezultāts ir saredzams taustāmā veidā.

A. Tūna arī norādīja, ka mājturība un tehnoloģijas ļauj skolēniem apgūt eksperimentēšanas prasmi, izmēģinot ne tikai jaunas idejas, bet arī pieejas to īstenošanai. Tāpat šis priekšmets saistīts ar radošumu un iztēli. Viņasprāt, pārmaiņu īstenošanā mājturības un tehnoloģijas skolotājiem ir liela nozīme, jo viņi iemāca saimniekot, strādāt, sazināties un sadarboties.

A. Tūna arī aicināja skolotājiem padomāt, vai paši ir ieinteresēti izmantot jaunas darba formas apmācībā un ko var sniegt skolēnu izglītošanā.