Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) veidotajā paneļdiskusijas laikā diskusijas dalībnieki noskaidrojuši, ka minētā iemesla dēļ ir būtiski savlaicīgi valsts līmenī, sadarbojoties visām iesaistītajām institūcijām, veidot tādu karjeras atbalsta pakalpojumu sistēmu, kas ļautu jauniešiem labāk iepazīt sevi, savas spējas un saskatīt iespējas.

Diskusijas dalībnieki uzsvēra, ka karjeras atbalsta pakalpojumiem nav jābūt atrautiem no jauniešu ikdienas darba - mācībām skolā. Mācību procesā ir jāizmanto metodes, kas ļauj apgūt ne tikai jaunas zināšanas, bet ļauj saskatīt apgūstamo mācību priekšmetu reālo saikni ar dzīvi, jāpaplašina ārpusskolas pasākumu pieejamība, kuros var mēģināt izmantot skolā gūtās zināšanas, attīstīt citas dzīvei noderīgas prasmes, izkopt intereses un dotības, informē Karjeras nedēļas 2014 pārstāvis Justs Dimants.

Paneļdiskusija Pašizpētes nozīme karjeras izglītībā bija ieskaņas pasākums Karjeras nedēļai, kuru no 13.oktobra līdz 17.oktobrim organizē VIAA, izmantojot arī Eiropas Komisijas Euroguidance programmas atbalstu, sadarbībā ar 15 Latvijas pilsētu un novadu pašvaldībām un to izglītības pārvaldēm.

Karjeras nedēļas pasākumu programma pieejama Karjeras nedēļas mājaslapā