"Skolotājs izglīto, audzina un ne tikai māca priekšmetu, bet arī ievada dzīvē. Dzīves skolā nevar ievadīt vispārīgi, bet ir nepieciešama individuālā pieeja katram bērnam, katram skolēnam. Spēja katrā saskatīt radošo dzirksti ir nozīmīga, un šis process veicams tikai tad, ja paši spējam būt radoši, spējam saskatīt veidu, kā uzrunāt katru konkrētu skolēnu savā klasē, katru konkrētu studentu savā auditorijā, un veidot šo vēstījumu arī visiem kopā," uzsvēra ministre.

Ministre arī akcentēja, ka ikvienā profesijā radošums ir iespējams. I. Druviete gan norādīja, ka sabiedrībā ir dažādi stereotipi par skolu, ka tajā ir pārāk stingri birokrātijas žņaugi, programmu prasības, bet skolā galvenais ir skolotājs, kas visu dara sava audzēkņa, skolēna labad.

"Mēs visu savu darba dzīvi esam veltījuši individuālās pieejas meklēšanai, lai mēs saviem skolēniem varētu dot labāko no sevis, lai mudinātu atvērtām acīm skatīties uz pasauli, lai mēs mudinātu viņus cienīt citus cilvēkus, jo ikviens ir personība. Skolēnu un skolotāju savstarpējā cieņa ir nozīmīga, un sabiedrības cieņa pret skolotāju būs arī valsts attīstības pamatā," pauda Druviete.

Konference tiek organizēta, lai sekmētu izpratni par inovatīvu pieeju mācību procesā, īpašu uzmanību pievēršot dizainam un dizaina domāšanai. Ar savu pieredzi un zināšanām dalīsies gan pašmāju, gan ārvalstu izglītības, radošuma un dizaina domāšanas eksperti.