Pētījumā aptaujātie lūgti atzīmēt, kuras ir vissteidzamāk risināmās problēmas Latvijas skolās. Disciplīnas trūkumu skolēnu vidū norādījuši 57% aptaujāto. Salīdzinoši bieži aptaujātie norādījuši arī uz labu skolotāju trūkumu (46%) un zemajām skolotāju algām (34%). Minēta tika arī nepietiekama mācību kvalitāte (30%) un slikts materiāli tehniskais nodrošinājums (25%), vēsta ziņu aģentūra LETA.

Aptaujā iedzīvotājiem bija iespējams minēt trīs atbildes.

Domājot par lietām, kuras būtu jāatjauno Latvijas izglītības sistēmā, visbiežāk aptaujātie atzīmējuši stingrāku disciplīnu (42%). Tāpat aptaujātie (15%) atbalstījuši ideju par vasaras praktisko darbu atjaunošanu, piemēram, sakopjot skolu vai skolas dārzu nākamajam mācību gadam, bet 10% aptaujāto norādījuši, ka būtu jāievieš skolas formas.

Izvērtējot, kurš mācību priekšmets pirmām kārtām būtu jāatjauno vai jāievieš no jauna pamatskolas programmā, visbiežāk aptaujātie atzīmējuši glītrakstīšanu un veselības mācību. Tikmēr aptuveni desmitā daļa aptaujāto norāda, ka skolās būtu jāmāca ceļu satiksmes noteikumi un ekonomika.

Mēģinot novērtēt, kurš izglītības virziens vispārizglītojošās skolās būtu jāatzīst par prioritāru, visbiežāk aptaujātie norādījuši matemātiku, dabaszinības un tehniskās zinības.

DNB Latvijas barometrs ir ikmēneša socioloģiskais pētījums, kurā tiek pētītas konkrētā brīža aktuālās norises sabiedrībai nozīmīgās jomās.