Plkst.9:00 notiks informatīvais seminārs par jauniešu apmaiņas projektiem, plkst.10:45 - Eiropas Brīvprātīgā darba projektiem, plkst.13:00 - jaunatnes darbinieku apmācību projektiem un plkst.14:45 - par stratēģiskās partnerības projektiem, vēsta ziņu aģentūra LETA.

Seminārs palīdzēs izprast, kā pareizāk aizpildīt projekta elektroniskās pieteikuma veidlapas un budžeta tabulas. Semināra laikā projektu koordinatori iepazīstinās ar projektu elektroniskajām pieteikuma veidlapām, izskaidros finansēšanas noteikumus, visbiežāk pieļautās kļūdas, kas radušās, aizpildot iesnieguma veidlapas, kā arī atbildēs uz citiem interesentu jautājumiem.

Seminārs paredzēts jauniešiem, jaunatnes darbiniekiem un citiem interesentiem, kas vēlas izstrādāt un iesniegt projektu programmā Erasmus+ tuvākajā projektu iesniegšanas termiņā.

Dalībai seminārā var pieteikties līdz 24.augustam, aizpildot pieteikuma anketu tiešsaistē. Tiks gaidīti arī tie, kuri nebūs aizpildījuši anketu un pieteikuši savu dalību, tomēr ir motivēti rakstīt projektu. Informācija par programmu Erasmus+ pieejama tīmekļa vietnē www.jaunatne.gov.lv.

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra sniedz konsultācijas, iepriekš piesakoties, par jauniešu apmaiņas, Eiropas Brīvprātīgā darba, jaunatnes darbinieku apmācību, sadarbības tīkla veidošanas, stratēģiskās partnerības un strukturētā dialoga: jauniešu un jaunatnes politikas veidotāju tikšanās projektiem. Konsultācijām var pieteikties, zvanot pa tālruni 67358065.

Programma Erasmus+ sniedz iespēju darboties neformāli, veidot un īstenot projektus starptautiskā līmenī, sadarboties ar citu valstu jauniešiem, iegūt nozīmīgas prasmes un iemaņas, attīstot jaunatnes jomu Eiropā un Latvijā. Programmas mērķis ir veicināt Eiropas pilsonības apzināšanos un iesaistīt jauniešus Eiropas nākotnes veidošanā.