Moderna skolas piebūve ar mācību procesam labi aprīkotām klašu telpām Ikšķilei bija vitāli nepieciešama, jo pēdējo gadu laikā šajā mācību iestādē būtiski pieaudzis skolēnu skaits. Līdz ar īstenoto projektu šogad mācības 1.klasē varēja uzsākt četras paralēlas klases.

Projekta kopējās izmaksas ir gandrīz 4,3 miljoni EUR, no kuriem nepilni 2 miljoni ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda  finansējums.