Duālās izglītības pilotprojekti tiks īstenoti profesionālās izglītības kompetences centros Rīgas Valsts tehnikumā, Ventspils tehnikumā, Ogres tehnikumā, Valmieras Profesionālajā vidusskolā un Jelgavas tehnikumā.

Jaunieši, kuri piedalīsies šajos pilotprojektos, mācoties kādā no profesionālajām skolām, varēs paralēli apgūt izvēlēto profesiju praksē konkrētā uzņēmumā. Turklāt par darbu uzņēmumā studentam būtu iespējams saņemt atlīdzību.

Ministrija prognozē, ka sākotnēji pilotprojektos būs iesaistīti aptuveni 60 audzēkņi, kuri uzsāks mācības pēc individuālas programmas, balstoties uz darba praksē balstītu izglītību.