Žurnāls ir piemērots klases stundām, veltot tā pildīšanai vien dažas minūtes katras stundas sākumā. Regulāri pildot žurnālu, skolēni kopumā uzlabos pašrefleksijas prasmes un būs prasmīgāki visos mācību priekšmetos.

Mērķauditorija ir pamatskolas klašu skolēni, taču resursi sagatavoti tā, lai tos varētu izmantot arī nedaudz jaunāka vecumposma skolēni vai vidusskolēni.

“Izaugsmes žurnāls” ir radīts ar mērķi skolēnos soli pa solim attīstīt sistemātisku un jēgpilnu domāšanu par mācību procesu, kā arī analizēt savas darbības, lai nonāktu pie izpratnes, ka viņu sekmes un panākumi nav nejaušība, bet gan mērķtiecīgu darbību rezultāts. Žurnālā ir vairāki sociāli emocionālās mācīšanās jeb SEM elementi, kas nevien māca šīs prasmes, bet arī nostiprina tās caur regulāru praktizēšanu.

“Izaugsmes žurnāls “ ir resursu kopums, kas sastāv no:

Viedtēmām mācību platformā Soma.lv

Viedtēmās tiek piedāvāts katra temata īss video, kas paskaidro veicamos uzdevumus soli pa solim, tekstuāla instrukcija, palīglapas un piemēri, kas palīdz ar idejām, formulējumiem un piemēriem konkrētā uzdevumu izpildē. Ieskatīties 

Poligrāfiskā žurnāla

Žurnāla poligrāfiskajā versijā apkopotas visas darba lapas un palīglapas, kas pieejamas arī platformā soma.lv, taču šādi, vienkopus vienā žurnālā, tās ir ērtāk lietojamas gan skolotājiem, gan skolēniem. Žurnālam izvēlēts vienkrāsains kartona vāks, lai katrs skolēns to varētu personalizēt, to apzīmējot vai aplīmējot. Lietojot QR kodus, kas atrodami žurnālā pie katra uzdevuma, skolēni ātri un ērti var piekļūt katra uzdevuma skaidrojumam un piemēriem. Žurnālā ietvertas arī tukšas punktotas lapas citiem klases stundas uzdevumiem, lai viss saturs atrastos vienuviet. Plašāka informācija un ieskats iekšlapās šeit.

Atbalsts žurnāla pieejas ieviešanā

Pierakstoties “Izaugsmes žurnāla” jaunumu un ideju lapu saņemšanai, viena mācību gada garumā katru mēnesi būs iespēja saņemt jaunumus vai kādu labu ideju žurnāla lietošanā.  Pierakstīšanās anketa šajā saitē.

“Youtube” atskaņošanas saraksts

Tagad informācija par “Izaugsmes žurnālu” pieejama arī “Lielvārds” Youtube kanālā. Šajā kanālā izveidots atsevišķš atskaņošanas saraksts jeb "playlist" ar nosaukumu “Mācos mācīties”, kurš katru mēnesi tiks papildināts ar kādu aktuālu video stāstu. Pirmie trīs video stāsti par iknedēļas izvērtējumu un par SEM prasmēm, ko attīsta iknedēļas izvērtējums pieejami jau šobrīd šeit.

Reklāmraksts