Konference tiek organizēta ar nolūku veicināt pedagogu izpratni par kreativitātes un domāšanas prasmju attīstības iespējām konkrēta mācību priekšmeta, izglītības programmas vai skolas ietvaros.

Uz konferenci Kreativitāte un domāšanas prasmju attīstība mācīšanās, mācīšanas procesā un izglītības vadībā  ir pieteikušies 140 dalībnieki no 24 valstīm. Atziņās un pieredzē dalīsies zinātnieki un praktiķi no 15 valstīm, informē konferences organizācijas komitejas priekšsēdētājs Aleksandrs Sokols.

Konferences norise plānota trīs virzienos: inovācija klasē, inovācija izglītības vadībā, inovācija ģimenes audzināšanā. Katra virziena ietvaros darbosies vairākas sekcijas, piedāvājot dalībniekiem kopumā 45 prezentācijas un darba seminārus.

Konferenci rīko SIA TA Group Ziemeļu Ministru padomes Nordplus programmas projekta STEP to Thinking ietvaros ar Rīgas Domes, Britu Padomes un Eiropas Vecāku Asociācijas atbalstu. Tā notiks Rīgā, Radisson Blu Daugava viesnīcā, Kuģu ielā 24.

Sīkāku konferences programmu var skatīt TA Teachers mājaslapā