Godājamie skolotāji!

Šajā dienā suminām Jūs par lielo darbu, ko pašaizliedzīgi veicat mūsu labā. Jūs ne tikai izglītojat, ne tikai mācāt savu priekšmetu, bet arī ievadāt jaunos cilvēkus dzīvē. Jūs esat iemantojuši vecāku uzticību, Jūs esat iemantojuši skolēnu cieņu, jo uzklausāt un neliedzat viņiem savu padomu.

Ikvienā mūsu valsts novadā strādā izcilas personības, kas veido skolēnu attieksmi pret dzīvi, radoši savienojot Latvijas pedagoģijas labās tradīcijas ar jaunajām pasaules vēsmām. Mūsdienu skola ir mainījusies, tādēļ skolotājam ir jāmeklē jaunas metodes, kā ieinteresēt bērnus, kā palīdzēt skolēniem attīstīt talantus.

Skolotāji, paldies Jums par spēju saredzēt degsmi bērnu acīs un apmierināt viņu zinātkāri. Novēlu Jums izturību, pārliecību par saviem spēkiem, spēju nezaudēt aizrautību un neizsīkstošu dzīvesprieku. Lai ik diena, ko pavadāt skolā, sniedz gandarījumu un nes prieku par paveikto Latvijas nākotnes labā! Lai aizraujoša un patīkamām izjūtām  bagāta Skolotāju diena!

Patiesā cieņā,

izglītības un zinātnes ministre Ina Druviete