Izglītības kvalitātes valsts dienesta uzturētā studiju virzienu reģistra datubāze tiks izmantota arī studiju programmu kvalitātes novērtēšanā, vēsta ziņu aģentūra LETA.

Svarīgāko 2014.gada darbu plānos ir arī skolu tīkla pilnveide, kas tiks īstenota, sadarbojoties ar pašvaldībām. Lai nodrošinātu vienlīdzīgas izglītības iespējas gan Latvijas pilsētu, gan novadu bērniem, skolu tīkla pilnveide tiks īstenota, ievērojot principu "jo mazāks bērns, jo tuvāk skola", lai sākumskolas visos Latvijas novados būtu sasniedzamas un pēc iespējas tuvāk bērnu dzīves vietām. Savukārt vidējās izglītības posmā tiks veidots spēcīgs reģionālās nozīmes vidusskolu vai ģimnāziju tīkls.

IZM nākamgad plāno izstrādāt priekšlikumus jauna vispārējās izglītības finansēšanas modeļa izveidei. Tiks veikts pētījums par vispārējās izglītības pedagogu darba samaksas sistēmas funkcionalitāti un tās pilnveidošanas iespējām. Pamatojoties uz iegūtajiem datiem, iecerēts izveidot vispārējās un profesionālās izglītības pedagogu motivācijas, atalgojuma un profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas sistēmu sasaisti, lai izskaustu šobrīd pastāvošo atalgojuma nevienlīdzību starp pilsētu un Latvijas reģionu pedagogiem, nodrošinot arī vienlīdz kvalitatīvas izglītības ieguves iespējas neatkarīgi no skolēna dzīvesvietas.

Nākamajā gadā Pasaules Banka veiks pētījumu, kurā izvērtēs starptautiskajā vidē izmantotu augstākās izglītības finansēšanas modeļu piemērotību Latvijai un sniegs rekomendācijas valsts rīcībpolitikas izstrādei jauna augstākās izglītības finansēšanas modeļa ieviešanai. IZM norāda, ka ekspertu zināšanas un pieredze palīdzēs izvērtēt dažādu augstākās izglītības finansēšanas modeļu priekšrocības un trūkumus un atrast Latvijai piemērotāko.