Ministrijas piešķirtais finansējums ir paredzēts zinātnisko institūciju reģistrā reģistrēto valsts zinātnisko institūtu, valsts augstskolu un to zinātnisko institūtu zinātniskā personāla atlīdzībai, institūcijas uzturēšanai, kā arī zinātniskās institūcijas darbības stratēģijā noteikto mērķu sasniegšanai, vēsta ziņu aģentūra LETA. Salīdzinājumā ar 2013.gadu bāzes finansējums ir palielināts par 20%.

Patlaban ministrija arī izstrādā vadlīnijas informācijas iesniegšanai, kas nepieciešamas, lai varētu ieviest jauno bāzes finansējuma aprēķina kārtību. Šī jaunā kārtība, kādā aprēķina un piešķir bāzes finansējumu zinātniskajām institūcijām, paredz relatīvi lielāku finansējumu piešķirt tām institūcijām, kuras ieguvušas lielāku punktu skaitu zinātniskās darbības kvalitātes izvērtējumā.

Jaunā kārtība nosaka trīs zinātniskās darbības kvalitātes izvērtējuma kritērijus. Tie ir pētniecības un attīstības projekti, zinātniskās darbības rezultāti - publikācijas un intelektuālais īpašums, kā arī promocijas un maģistra darbi.