Konkursa dalībnieki tiek aicināti izstrādāt zinātniskos darbus humanitāro, sociālo, dabaszinātņu vai inženierzinātņu jomās un līdz 2014. gada 25.februārim (pasta zīmogs) iesūtīt konkursa organizatoriem. Labākie darbi, kurus pēc izvērtēšanas noteiks ekspertu komisija, tiks izvirzīti dalībai Reģionālajā konferencē - konkursā, kas norisināsies 2014. gada 21.martā Daugavpils Universitātē (DU), vēsta ziņu portāls Apollo.

Konferencē darbi tiks prezentēti humanitāro zinātņu sekcijā, sociālo zinātņu sekcijā un dabaszinātņu sekcijā. Visi konkursa dalībnieki saņems DU pateicības un laureāti - diplomus. Konkursa laureāti (1., 2. un 3.vietas ieguvēji) var pretendēt imatrikulācijai ārpus konkursa pilna laika studijām par budžeta finansējumu DU piedāvātajās studiju programmās 2014./2015. studiju gadā, ja ir izpildītas uzņemšanas prasības attiecīgajā programmā un ja budžeta vietas šajā programmā ir paredzētas. Labākie reģionālās konferences darbi tiks izvirzīti uz valsts konferenci, kura no 2014. gada 25.aprīļa līdz 27.aprīlim notiks Rīgā.

Latgales reģiona skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konkursu DU un Daugavpils pilsētas domes Vispārējās un profesionālās izglītības pārvalde (VPIP) organizē jau 5. gadu. Tā mērķis ir padziļināt skolēnu zināšanas dabas, humanitāro, sociālo un inženierzinātņu nozarēs, iepazīstināt skolēnus ar mūsdienu zinātniski pētnieciskā darba tematiku un metodēm, iesaistot skolēnus tiešā pētījuma izstrādē.

Sīkāku informāciju un konkursa nolikumu var atrast DU mājaslapā.