Tajā izskatīti sešu personu iesniegumi ar lūgumu piešķirt atļauju strādāt par pedagogu. Izvērtējot dokumentus un uzklausot to iesniedzēju argumentus, trīs personām ar pedagoga izglītību un kvalifikāciju, kā arī dzēstu vai noņemtu sodāmību, atļauja tika piešķirta, divas personas netika vērtētas, bet vienai atļauja tika atteikta, informē ziņu aģentūra LETA.

Tā kā pedagogam būtiska ir ne vien profesionālā kvalifikācija, bet arī personības raksturojums un atbilstība ētikas normām, komisija nolēma atteikt atļauju personai, kura sodīta par vairākkārtīgi izdarītiem tīšiem kriminālpārkāpumiem, un nevērtēja personas, kuras izdarījušas sevišķi smagus noziegumus, jo šādā gadījumā komisijai nav tiesību izvērtēt un lemt par atļauju strādāt par pedagogu. Vienlaikus IKVD informēs izglītības iestāžu vadītājus par pienākumu pārtraukt darba tiesiskās attiecības ar tiem pedagogiem, kuri pašlaik strādā ar izglītojamiem, bet nav saņēmuši atļauju to darīt.

Izglītības likuma 50.pantā noteikts, ka par pedagogu nedrīkst strādāt personas, kas sodītas par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, izņemot gadījumu, kad pēc sodāmības dzēšanas vai noņemšanas saņemta atļauja strādāt par pedagogu. Atbildība par šādu personu izvērtēšanu un atļaujas izsniegšanu uzticēta IKVD un Iepriekš sodīto pedagogu izvērtēšanas komisijai. Tā ir jauna kvalitātes dienesta funkcija, kuras pildīšana sākta no šī gada 1.janvāra.