IZM pārstāvji ir tikušies ar Valsts ieņēmumu dienestu (VID), lai pārrunātu sadarbības iespējas absolventu darba gaitu monitoringa sistēmas izveidē. Tāpat tā ir apzinājusi arī citu valstu pieredzi līdzīgu absolventu reģistru īstenošanā, piemēram, Ungārijā, kur tiek īstenota Graduate Career Tracking sistēma, vēsta ziņu aģentūra LETA.

Ieviešot absolventu darba gaitu monitoringa sistēmu, augstskolām turpmāk ministrijai būs jāiesniedz katra absolventa studiju grupas identifikators, kas iekļauj absolvēšanas gadu, studiju programmas kodu un nosaukumu, kā arī iegūto grādu vai kvalifikāciju. Savukārt IZM no augstskolām iegūto informāciju nodos VID, kas šos datus apstrādās. Plānots, ka VID apkopotā veidā ministrijai sniegs informāciju par katras absolventu grupas darbavietu nozarēm, nodarbinātības un ienākumu vidējo līmeni.

Lai ieceres īstenotu, ministrija ir sākusi darbu pie Ministru kabineta noteikumu grozījumiem par kārtību, kādā augstskola un koledža iesniedz Izglītības un zinātnes ministrijā informāciju par savu darbību, paredzot noteikt, kādā veidā un formātā augstskolai jāiesniedz informācija par absolventiem.

Ministrija, tiekoties ar VID, pārrunājusi līguma noslēgšanas iespējas par pastāvīgu informācijas apmaiņu, lai nodrošinātu ilgtermiņa sadarbību absolventu datu analīzei un aptvertu pēc iespējas plašāku augstākās izglītības iestāžu loku.

Iegūtie absolventu nodarbinātības rādītāji tiks iekļauti un publiskoti Izglītības kvalitātes valsts dienesta uzturētajā studiju virzienu reģistra datubāzē un tiks izmantoti studiju programmu kvalitātes novērtēšanā.