Tas veikts ar mērķi popularizēt rēķināšanu galvā, kas nepieciešama labākai matemātikas apguvei. Projekta tēma bija galvas rēķinu metodes, kas radušās pirms 3000 gadiem Indijā. Tās ir īpašas, jo dod iespēju ātri rēķināt galvā pat izteiksmes ar daudzciparu skaitļiem. Projekta laikā studenti sagatavoja izstādi ar vizuāli viegli uztveramiem plakātiem par 26 galvā rēķināšanas metodēm. Viena metode, piemēram, paredz piecciparu skaitļus sadalīt trīs daļās, lai galvā būtu jārēķina tikai vienskaitļi un divskaitļi. Pēc tam daļas savieno, iegūstot galarezultātu. Cita parāda veidu, kā vienkāršāk skaitļus reizināt. Arī šajā gadījumā tie jāsadala mazākās vienībās, vēsta laikraksts Latvijas Avīze.

Jaunie matemātiķi un skolotāji izveidoja arī vingrinājumus šo metožu apguvei un pat uzvedumu, kurā ar cirka trikiem demonstrēja šo metožu efektivitāti. Lai demonstrētu galvā rēķināšanas metodes, tika rīkoti pasākumi, kurus apmeklēja vairāk nekā 600 skolēnu un skolotāju no Liepājas un apkārtējo novadu skolām. Aprīlī ar izstādi iepazīsies matemātikas skolotāji no visas Latvijas, kas ieradīsies uz semināru LiepU.

Projekta vadītāja LiepU docente Vaira Kārkliņa stāsta, ka rēķināšana galvā ir viena no tehnikām, kas jāapgūst, lai tālāk sekmīgi varētu apgūt skolas matemātikas kursu. Novērots, ka skolēniem, kuriem 7. – 12. klasē ir problēmas matemātikā, bieži vien ir problēmas darbību izpildē ar skaitļiem. Tas nozīmē, ka līdz 6. klasei nav pietiekami apgūti skaitļošanas paņēmieni, faktiski rēķināšana. "Tāpēc līdz 7. klasei nav svarīgāka uzdevuma kā to apgūt. Rēķināšana galvā ir pamati matemātikai. Bez pamatiem celtā mājā problēmas būs vienmēr. Līdz tūkstotim visas darbības var izdarīt galvā," skaidro V. Kārkliņa.

Pārsteidzoši, bet rēķināšana galvā attīsta arī radošumu: zinot tai paņēmienus, mēs analizējam, kurš paņēmiens konkrētajā gadījumā der labāk, dažādi tos kombinējam, lietojam zināšanas jaunās situācijās. Apgūtie paņēmieni un tehnikas ir pamats tālākai to inteliģentai lietošanai, radošo spēju attīstīšanai. Savukārt šo radošo pieredzi var pārnest uz citām darbības jomām, piemēram, sportu un mūziku.