LIZDA prasa izstrādāt visu līmeņu pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafiku, katru gadu nodrošinot 10% pieaugumu, līdz tiek sasniegts atalgojums kā vidējais Eiropas Savienībā, vēsta ziņu aģentūra LETA.

Tāpat LIZDA valde uztur prasību sākt darbu pie pedagogu atalgojuma sistēmas pilnveides, novēršot esošās neadekvātās darba samaksas atšķirības un līdz 2014.gada 1.februārim parakstīt sadarbības memorandu par akadēmiskā un zinātniskā personāla darba samaksas pārskatīšanu 2015.-2016.gadā.

LIZDA prasība ir arī koncepcijā Par izdienas pensiju piešķiršanu iekļaut sporta skolotājus, speciālās izglītības skolotājus, pirmsskolas izglītības skolotājus.

Arodbiedrība arī lūdz Izglītības un zinātnes ministriju (IZM) sniegt informāciju par ministrijas tuvākajiem plāniem pedagogu atalgojuma sistēmas turpmākajā attīstībā un sociālo partneru iesaisti.

LIZDA valde uzskata, ka sadarbībā ar IZM nav panākts vēlamais finansējuma pieaugums izglītības un zinātnes nozarēm valsts budžetā un vispārējās un profesionālās izglītības pedagogu zemākās mēneša darba algas paaugstināšana no 2014.gada 1.septembra 310 latu apmērā.

Tāpat neesot izstrādāts pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafiks nākamajiem trim gadiem, lauku mazo skolu atbalsta programma, kā arī nav parakstīts sadarbības memorands par akadēmiskā un zinātniskā personāla darba samaksas pārskatīšanu. Arodbiedrība pauž neapmierinātību arī par to, ka nav nodrošināts bāzes finansējuma ikgadējais pieaugums zinātnei 0,15% no iekšzemes kopprodukta (IKP) un augstākajai izglītībai 0,25% no IKP.