Amerikas latviešu apvienības projektu vadītāja Ilze Garoza norāda, ka šīs skolas vairāk nekā 60 gadus pēc to dibināšanas turpina pildīt centrālo lomu latviešu valodas un kultūras uzturēšanā Amerikas Savienotajās Valstīs.

ASV strādājošās latviešu sestdienas un svētdienas skolas ir Amerikas latviešu pašorganizācijas rezultātā izveidotas latviešu izglītības iestādes, kurās latviešu izcelsmes bērni papildus mācībām vispārizglītojošās skolās apgūst latviešu valodu un kultūru, Latvijas vēsturi, ģeogrāfiju, folkloru un citus priekšmetus.

Koordinējot un atbalstot latviešu skolu darbību ASV, Amerikas latviešu apvienības (ALA) Izglītības nozare regulāri rīko latviešu skolu pārziņiem un skolotājiem domātas tālākizglītojošas konferences un seminārus, veic Amerikas latviešu skolēnu zināšanu pārbaudījumus un organizē latviešu skolu beidzēju izglītojošos ceļojumus uz Latviju.

ALA Izglītības nozares vadītāja Andra Zommere jaunā skolas gada sākumā pateicas skolu atbalstītājiem, kā arī skolotājiem, kuri velta savu laiku, audzinot jauno paaudzi.

A. Zommere pauž prieku, ka beidzot jūtams arī aktīvs atbalsts no Latvijas valdības iestādēm, sevišķi Latviešu valodas aģentūras (LVA), kas atbalsta latviešu skolu darbību ārpus Latvijas.