Jauniešu garantija paredz, ka jaunieši 15–24 gadu vecumā, kuri nemācās un nestrādā, varēs saņemt triju veidu atbalstu savu pozīciju nostiprināšanai darba tirgū, proti, darbu, apmācību piedāvājumu vai praktisku apmācību darbavietā. Šāda iespēja jauniešiem būs pieejama ne vēlāk kā pēc četriem mēnešiem kopš mācību pārtraukšanas vai bezdarbnieka statusa iegūšanas, vēsta laikraksts Diena.

Visiem jauniešiem Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) piedāvās atbalstu darba meklēšanā un pamatkompetenču apgūšanā, karjeras konsultācijas, kā arī atbilstoši profilēšanas rezultātiem ļaus iesaistīties atbilstošākajā pasākumā. Jaunieši varēs piedalīties gan īstermiņa mācību programmās, kuras administrē NVA, gan 1–1,5 gadu ilgās profesionālās izglītības programmās jaunas profesijas apguvei valsts profesionālās izglītības iestādēs. Būs iespējams gūt arī praktiskas iemaņas pasākumos Pirmā darba pieredze jaunietim, Brīvprātīgais darbs un izmantot citus NVA pakalpojumus. Uzņēmīgākajiem jauniešiem piedāvās atbalstu pašnodarbinātības vai komercdarbības sākšanai.

Tie jaunieši, kuri nestrādā vai nemācās, bet vēl nav reģistrējušies NVA, tiek aicināti to darīt, jo NVA jau pašlaik piedāvā informatīvo atbalstu īsās motivācijas un mācību programmās. Jauniešu garantijas ietvaros plānots no 2014. gada papildus piesaistīt mentorus, psihologus, sociālos darbiniekus, vienaudžus – izglītotājus. Šīs aktivitātes, lai iesaistītu neaktīvos jauniešus, plānots realizēt reģionos sadarbībā ar pašvaldībām un nevalstiskajām organizācijām, kas darbojas jaunatnes, izglītības, nodarbinātības un sociālajā jomā.