Šīs skolas pirmās pārbaudīs piedāvāto atalgojuma aprēķināšanas modeli, kas paredz pāreju uz pilna laika darba slodzi.

“Paldies pedagogiem un skolām par lielo atsaucību, lai veltītu savu laiku un darbu, kopīgi pilnveidojot iespējamo pedagogu atalgojuma aprēķināšanas modeli. Pašreizējais pedagogu atalgojums ir jāpalielina, un pie tā tiek strādāts,” uzsver izglītības un zinātnes ministre Ina Druviete, norādot, ka tā nodrošināšanai tiek ne tikai izstrādāts jauns atalgojuma modelis, bet Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) pedagogu darba samaksas pakāpeniskai paaugstināšanai jaunajās politikas iniciatīvās ir pieprasījusi papildu finansējumu 36 miljonu eiro apmērā, kas ļaus paaugstināt minimālo darba algu pedagogiem par 10%.

“Esmu pārliecināta, ka nākamā gada septembrī spēkā būs tāds pedagogu darba samaksas modelis, kas ļaus efektīvāk pārvaldīt finanšu resursus, kā arī nodrošinās taisnīgumu, caurspīdīgumu un skolotāju darba samaksas pieaugumu, kas ir ļoti svarīgs mērķis,” akcentē I.Druviete.

Aprobācijas procesā tiks pārstāvētas trīs sākumskolas, 24 pamatskolas, 27 vidusskolas, četras ģimnāzijas un divas internātvidusskolas, ņemot vērā skolēnu skaitu un teritoriālo iedalījumu. Ar skolu sarakstu, kuras piedalās aprobācijas procesā, var iepazīties IZM mājaslapā. Aprobācijā piedalīsies arī skolas, kurās īsteno mazākumtautību izglītības programmas. Līdz ar to modeļa aprobācijā tiks iesaistīti vairāk nekā 2000 pedagogu, informē Izglītības un zinātnes ministrija.

No oktobra līdz decembrim notiks jaunā  modeļa jeb pilna laika darba slodzes - 36 stundu darba nedēļas - aprobācija dažādu izglītības pakāpju skolās, lai decembrī varētu izvērtēt aprobācijas rezultātus un veikt nepieciešamās korekcijas. Savukārt aprobācijas otrajā posmā izvēlētais modelis no 2015.gada janvāra līdz jūnijam tiks aprobēts visās Latvijas izglītības iestādēs.

E-klase jau rakstīja par IZM speciālistu izstrādātajiem un apspriešanai piedāvātajiem pedagogu darba samaksas aprēķināšanas modeļa diviem variantiem.