Jaunā kārtība paredz, ka otrā līmeņa profesionālo studiju programmās kontaktstundu skaits pilna laika studijās būs ne mazāks kā 40% no nodarbību skaita, savukārt maģistra studiju programmās - ne mazāks kā 30%. Iepriekš minimālais kontaktstundu apjoms nebija noteikts.

Izglītības un zinātnes ministrija paredz, ka tas veicinās studiju programmu kvalitāti, kā arī dos iespēju studējošajiem pilnvērtīgāk izmantot attiecīgās augstskolas mācībspēkus studiju programmas apguvē, informē Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāve Kristīne Keiča.

Noteikumi paredz vidējo kontaktstundu apjomu studiju programmā kopumā, nevis katrā studiju kursā atsevišķi, līdz ar to pati augstskola varēs noteikt katra studiju kursa kontaktstundu apjomu.

Apstiprinātajā normatīvā noteikts arī otrā līmeņa profesionālās studiju programmas, kuru īsteno pēc vidējās izglītības apguves, obligātais saturs. Turpmāk profesionālo studiju programmu obligātajā saturā jāietver studiju kursi, kas nodrošina profesionālas kompetences sasniegšanu uzņēmējdarbībā. Atbilstoši Vides aizsardzības likumam un Civilās aizsardzības likumam otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmās būs jāiekļauj vides aizsardzības kurss, kurss par ilgtspējīgu attīstību un civilās aizsardzības kurss.