Statistika liecina, ka aptuveni piektā daļa jauniešu pamet iesāktās studijas vai maina studiju virzienu jau pirmajā mācību gadā, jo saprot, ka izvēlētā joma vai profesija nav viņiem atbilstoša un viņi nespēs tajā sevi realizēt. Tāpat daudzi jaunieši studijas pabeidz, taču attiecīgajā specialitātē tā arī nesāk strādāt, jo tā viņus nesaista. Bieži vien šai problēmai kājas sāk augt jau skolas laikā, jo liela daļa skolēnu pie nākotnes profesijas izvēles ķeras pēdējā brīdī – tikai 12. klases beigās, vēsta laikraksts Diena.

Tehniski testus veidojuši karjeras un izglītības portāla Prakse.lv speciālisti, bet saturiski izstrādājuši Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes (PPMF) psihologi un pedagogi.

Testos īpaši domāts par interaktivitāti un to, lai testi bērniem un jauniešiem būtu tiešām saistoši, vizuāli pievilcīgi un reālistiski. "Bija skaidrs, ka ar karjeru saistīto informācijas vidi vajag padarīt interesantu, lai bērni ir nevis spiesti, bet grib to pētīt. Šādiem karjeras testiem jābūt brīvi pieejamiem, tie jālieto skolās, ideāli, ja jaunieši tos iesaka saviem draugiem, klasesbiedriem" saka LU PPMF dekāna palīdze Gunta Kraģe.

Seši izveidotie karjeras testi ir savstarpēji saistīti, atšķirīgi pamatskolas un vidusskolas auditorijai, turklāt tos ir iespējams un pat vēlams vairākkārt atkārtot – lai jaunieši sekotu līdzi savai attīstībai un tam, kā mainās viņu izpratne, attieksme pret lietām. Viens no testiem palīdz analizēt lēmumu pieņemšanu dažādās ikdienišķās situācijas un to, kas šo procesu iespaido. Cits tests palīdz noskaidrot, kāda darba vide jaunietim ir vispiemērotākā un kādā viņš jutīsies komfortabli. Vēl kāds tests ļauj pievērsties savu dotumu izpētei dažādās jomās. Ir arī iespēja noteikt pareizāko un sev atbilstošāko studiju virzienu. Tāpat testos iespējams noskaidrot, kādus veselības apstākļus pieprasa dažādas profesijas un kā tas saskan ar paša jaunieša veselības kvalitāti.

"Testu mērķis ir – lai skolēni aizdomājas par savu iespējamo nākotnes profesiju. Visu projektu Atbalsts balstām uz to, lai bērnos veidotu izpratni – ko, kā un kāpēc viņi dara un izvēlas," komentē G. Kraģe.