Dome nolēma izdarīt grozījumus pašvaldības saistošajos noteikumos, paredzot, ka saistošo noteikumu prasība attiecībā uz elektronisko pieteikumu reģistrāciju, izmaiņu veikšanu un pārreģistrāciju mājaslapā www.epakalpojumi.lv stājas spēkā ar šā gada 1.septembri, un tā jāveic nevis līdz 1.jūlijam, bet gan līdz 1.decembrim, vēsta ziņu aģentūra LETA.

Jelgavas pašvaldības izpilddirektore Irēna Škutāne domes sēdē skaidroja, ka saistošo noteikumu viens no mērķiem ir nodrošināt iespēju reģistrēt bērnus, veikt izmaiņas iepriekš reģistrētā pieteikumā, kā arī pārreģistrēt pieteikumu elektroniski mājaslapā www.epakalpojumi.lv, kas tādējādi veicinātu lielāku pieejamību bērnu reģistrācijai un ātrāku un vienkāršāku datu aktualizāciju un izmaiņu reģistrēšanu pirmsskolas izglītības programmas apguvei.

Taču reģistrācijas mājaslapā nodrošināšanā ir iesaistītas arī citas valsts pārvaldes iestādes, ar kurām ir nepieciešams saskaņot iegūstamos un nododamos personas datus, kā arī konstatētas tehniskas problēmas elektroniskā reģistrēšanās procesa efektīvai nodrošināšanai, tāpēc šis process kļuva komplicēts un laikietilpīgs un nav iespējams nodrošināt elektronisko reģistrēšanos no 1.maija līdz 1.jūlijam.

Tāpēc bija nepieciešams izdarīt šos grozījumus, nosakot, ka bērnu vecāki elektronisko reģistrēšanos var izmantot no 1.septembra. Tāpat līdz 1.decembrim tiek pagarināts arī termiņš pārreģistrācijas veikšanai, lai tiem vecākiem, kuri nevar personīgi ierasties Jelgavas pilsētas domes administrācijas Īpašumu konversijas pārvaldes Dzīvesvietas deklarēšanas sektorā, būtu nodrošināta iespēja trīs mēnešu laikā veikt pieteikuma pārreģistrāciju elektroniski.

Lai pieteiktu bērnu rindā uz vietu Jelgavas pilsētas pašvaldības bērnudārzā, tiek saglabāta līdzšinējā kārtība, kas paredz, ka, lai pieteiktu bērnu rindā uz vietu Jelgavas pilsētas pašvaldības bērnudārzā, vecākiem, uzrādot personu apliecinošu dokumentu un bērna dzimšanas apliecību, personīgi jāiesniedz iesniegums Jelgavas pilsētas pašvaldības Īpašumu konversijas pārvaldes Dzīvesvietas deklarēšanas sektorā Jelgavas pilsētas domes ēkā.