Šo mācību kursu plānots ieviest vispārējās un vidējās profesionālās izglītības iestādēs, liecina informatīvais ziņojums Par krīžu komunikācijas pasākumu plāna 2011.-2013.gadam īstenošanu.

Plāns paredzēja vairāku mācību programmu aktualizēšanu un papildināšanu vispārējās un vidējās profesionālās izglītības iestādēs, kā arī komunikācijas speciālistu un komunikācijā iesaistīto valsts un pašvaldību amatpersonu zināšanu paaugstināšanu par krīžu komunikāciju, vēsta ziņu aģentūra LETA.

Kā viens no paredzētajiem uzdevumiem bija mācību kursa Civilās aizsardzības un ugunsdrošības jeb Cilvēkdrošība ieviešana. Izglītības un zinātnes ministrija kopīgi ar Iekšlietu ministriju izveidoja darba grupu, kurā tika deleģēti un pieaicināti speciālisti no dažādām institūcijām un iestādēm. Patlaban darba grupa ir vienojusies par provizorisko mācību kursa nosaukuma maiņu no Civilā aizsardzība un ugunsdrošība uz Cilvēkdrošība un tēmu sadalījumu.

Iekšlietu ministrija informatīvajā ziņojumā norādījusi, ka mācību kursa ieviešanas aizkavēšanās iemesls ir valdības uzdotās darbības veselības un cilvēkdrošības jautājumu aktualizēšana izglītībā no 2012.gada līdz šim brīdim. Tādējādi tas tiek darīts paralēli Civilās aizsardzības un ugunsdrošības mācību kursa ieviešanai.