Aptaujājot 1765 izglītojamos 6., 9.un 11.klasē, 388 izglītojamie atzinuši, ka dažādu iemeslu dēļ vismaz reizi nedēļā neapmeklē kādu mācību stundu, vēsta ziņu aģentūra LETA.

Visbiežāk jeb 41,5% gadījumu skolēni neapmeklē mācību stundas slimības, sliktas pašsajūtas vai ārsta apmeklējuma dēļ. 34% skolēnu atzīst, ka aizguļas. Mācību stundas apmeklēt traucē arī salūzis transports vai sastrēgumi.

Tomēr gandrīz katram desmitajam skolēnam uz mācību stundu ierasties traucē slinkums. Katram divdesmitajam - neizpildīts mājasdarbs, bet katram divdesmit piektajam - vienkārši negribas.

Kā traucēkli apmeklēt mācību stundas skolēni sauc arī nepatiku pret skolotāju vai klasesbiedriem, garlaicīgas mācību stundas, kā arī izklaides ar draugiem. Skolēni uz stundām neierodas arī tāpēc, ka gadās nokavēt vai māc nogurums. Tomēr reizēm viņiem vienkārši gribas ēst vai padzerties.

65% skolēnu uzskata, ka mācību stundas neattaisnoti tiek kavētas, jo ir daudz dažādu aktivitāšu, kas šķiet saistošākas par izglītības iestādes apmeklējumu, piemēram, sports, māksla un hobiji. Vairāk nekā puse mācību stundas varētu neapmeklēt tādēļ, ka stundas ir garlaicīgas. Skolēni norādījuši arī to, ka citiem esot grūtības mācībās, kā arī konflikti ar skolasbiedriem. Skolēnu aptaujā par skolasbiedru kavējumiem atklājies, ka aptuveni trešdaļai stundas kavēt atļauj pašu vecāki.