Rezultātā daļa no viņiem lēmumu, kur un ko mācīties tālāk, pieņem steigā, nereti izvēloties vieglāko ceļu vai to, ko izvēlējušies draugi vai klasesbiedri. Daļa šādi trāpa jomā, kas viņus ieinteresē un kur pēc tam arī izdodas veidot veiksmīgu profesionālo dzīvi, taču otra daļa viļas un pēc kāda laika secina – nē, izvēlētais virziens galīgi nav īstais. Turklāt tas nenozīmē sarežģījumus tikai pašam jaunietim, kam nu karjeras plānošanai jāķeras klāt no jauna. Tas nozīmē arī problēmas ekonomikā, jo nepareiza un neveiksmīga karjeras izvēle ir viens no iemesliem, kas pie vainas jauniešu bezdarbā, speciālistu pārprodukcijā vienās nozarēs un trūkumā citās, vēsta laikraksts Diena.

Lai šo situāciju mainītu, no 7. līdz 11. oktobrim Latvijā jau otro gadu notiek Karjeras nedēļa. Tajā plānoti dažādi pasākumi, kas rosinās jauniešus jau laikus domāt par karjeras plānošanu. Būtiski, ka mūsdienu izpratnē karjera arī vairs nav tikai profesijas izvēle, bet gan izglītības, darba un privātās dzīves mijiedarbība visa mūža garumā. Šādi karjera šovasar arī pirmo reizi definēta Latvijas Izglītības likumā.

"Ceram, ka Karjeras nedēļa būs kā grūdiens, lai jaunieši par karjeras plānošanu turpinātu domāt visu gadu," saka Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) karjeras konsultante Nora Kalēja. VIAA Karjeras nedēļu rīko 11 pilsētās, sadarbojoties ar Rīgas, Jelgavas, Ventspils, Daugavpils, Jēkabpils, Liepājas, Rēzeknes, Gulbenes, Cēsu, Kuldīgas un Valmieras pašvaldībām un to izglītības pārvaldēm.

Karjeras nedēļas laikā katrā pilsētā izveidota sava pasākumu programma, un ar to sīkāk var iepazīties VIAA mājaslapā. Šajā nedēļā jauniešiem ir iespēja tikties ar dažādu profesiju pārstāvjiem un izzināt tās tuvāk, iespējams – pat praktiski izmēģināt. Karjeras konsultāciju laikā viņi varēs atklāt savus talantus un pilnveidojamās puses, projektēt savu nākotnes profesiju un dzīvesveidu, piedalīties radošajās darbnīcās, konkursos, laimēt balvas un iesaistīties citās aktivitātēs. Varēs arī uzzināt, kur un kā meklēt informāciju par izglītības iespējām un dažādām specialitātēm, pielaikot dažādas profesijas, savukārt vecākiem būs vērtīgi uzzināt, kā palīdzēt savam bērnam izvēlēties karjeru.

Gatavojoties Karjeras nedēļai, VIAA veica 14–19 gadu vecu Latvijas jauniešu aptauju, un tās rezultāti liecina, ka karjeras plānošanas jautājumiem skolās un ģimenēs vēl jāvelta daudz uzmanības. Puse no aptaujātajiem 1035 jauniešiem norādījuši, ka lēmumu par karjeru pieņem paši, nepārspriežot savu lēmumu ne ar ģimeni, ne ar karjeras konsultantu, turklāt tikai trešdaļa jauniešu izvērtē savas stiprās puses un to, kurā nozarē vai profesijā tās vislabāk var izmantot. Pavisam maz – tikai daži procenti – pēta darba tirgus pieprasījumu pēc konkrētiem speciālistiem.

Par efektīvāko veidu, kā izzināt, vai viņi ir piemēroti kādai profesijai, jaunieši atzīst vasaras darbu vai prakses iespējas. 14% norāda, ka šajā ziņā būtu nepieciešama karjeras konsultācija, bet tikai nepilni 2% tādu izmanto. Piektdaļa skolēnu plāno paši radīt un vadīt uzņēmumus. Tikpat daudzi savu karjeras attīstību nākotnē saskata ārpus Latvijas, tomēr 27% uzsver, ka vietai nav īpašas nozīmes. Ar Rīgu savu karjeru saista 24%, bet ar savu reģionu – 19%.