15 gadus jaunajiem skolēniem obligāti būs jāatbild uz jautājumiem par lasītprasmi, otru satura jomu noteiks dators. Skolēniem būs jāatbild uz jautājumiem par lasīšanu un  jāskaidro sava izpratne par vienu no šīm tēmām: matemātiku, dabaszinībām, finanšu pratību vai globālo kompetenci. Skolēniem visvairāk neskaidrību bija par globālo kompetenci. Sižetā eksperti skaidro, kas slēpjas aiz vārdiem globālā kompetence un ar ko skolēniem rēķināties.