Uz stipendiju varēs pretendēt Ķekavas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu 10. līdz 12.klases audzēkņi. Ķekavas novadā ir divas izglītības iestādes, kurās skolēniem ir iespēja iegūt vidējo izglītību, - Ķekavas vidusskola un Baložu vidusskola, kur 10. līdz 12.klasē mācās 78 bērni, vēsta ziņu aģentūra LETA.

Atbilstoši Ķekavas novada domē pieņemtajam nolikumam skolēni varēs pretendēt uz divu veidu stipendijām - ja vidējais vērtējums iepriekšējā semestrī nebūs zemāks par 7,5 ballēm, audzēknim būs iespēja saņemt ikmēneša stipendiju 30 eiro apmērā, bet, ja skolēna vidējais vērtējums iepriekšējā semestrī nebūs zemāks par 8,5 ballēm, - 50 eiro mēnesī. Iepriekšējā semestra vērtējums nevienā mācību priekšmetā nedrīkstēs būt zemāks par 6 ballēm.

Stipendiju varēs saņem tie, kuriem nebūs neattaisnotu stundu kavējumu, kuri ievēros skolas iekšējos kārtības noteikumus, kuriem nebūs administratīvo pārkāpumu ārpus skolas. Kā viena no prasībām, lai iegūtu mācību stipendiju, būs obligāta interešu izglītības pulciņu apmeklēšana.

"Rūpīgi vērtējot un analizējot situāciju mūsu vidusskolās, šis, mūsuprāt, ir viens no veiksmīgākajiem ilgtermiņa risinājumiem, lai palielinātu skolēnu skaitu un celtu mācību kvalitāti," uzskata Ķekavas novada pašvaldības Izglītības daļas vadītājs Vitolds Krieviņš.