PIESLĒDZIES E-KLASEI

Sestdiena, 2024. gada 02. marts

Laila, Lavīze, Luīze

Komplektizdevums “Dabaszinības 1.–6.klasei” – mācību ceļojums, kas palīdz izprast dažādus procesus dabā
Komplektizdevums “Dabaszinības 1.–6.klasei” – mācību ceļojums, kas palīdz izprast dažādus procesus dabā
Foto: Lielvārds
Pētniecība, praktiska darbošanās un zināšanu apguve par vidi un dabas norisēm ir neatņemama sastāvdaļa ikviena bērna mācību procesā. Lai dabaszinības tiktu apgūtas mūsdienīgā un iesaistošā veidā, izglītības uzņēmums “Lielvārds” izveidojis komplektizdevumu “Dabaszinības 1.–6.klasei”. Tajā mācību saturs radīts atbilstoši dabaszinību mācību priekšmeta programmas paraugam, lai palīdzētu skolotājiem īstenot projektā Skola2030 noteiktos plānotos skolēna sasniedzamos rezultātus dabaszinātņu mācību jomā.

Aivars Gribusts, izglītības uzņēmuma “Lielvārds” dabaszinātņu jomas vadītājs, stāsta: “Mūsu piedāvājums ir komplekss risinājums, kurā integrētas gan digitālā satura priekšrocības, gan tradicionālās mācību grāmatas vērtības, kā arī dabaszinību apguvē tik svarīgā eksperimentēšana un pirmie soļi pētniecībā.”

Komplektizdevums skolēniem nodrošina secīgu un pēctecīgu dabaszinību apgūšanu, konstruējot jaunās zināšanas uz jau iegūto zināšanu pamatiem. Gan fiziskai grāmatai, gan digitālam saturam ir savas priekšrocības. Galvenie izaicinājumi, izstrādājot jaunos mācību materiālus, saistījās ar pieejamību, uztveramību un efektivitāti. Darba rezultāts ir ne tikai augstvērtīgs saturs un estētisks dizains, kas ietver bērniem viegli uztveramus teksta izklājumus un burtveidolus, bet arī paplašinātas mācīšanās iespējas.

“Izmantojot jaunos dabaszinību izdevumus, skolēni uzreiz var bagātināt mācīšanās pieredzi, pārejot uz digitālo mācību platformu SOMA, lai risinātu tur pieejamos uzdevumus par katru no tēmām, kā arī saņemtu atgriezenisko saiti par sekmēm un papildinformāciju, ja tāda nepieciešama. Savukārt skolotājam šāds grāmatu un digitālās vides apvienojums ļauj sekot līdzi katra skolēna progresam mācību laikā,” par jauno izdevumu priekšrocībām stāsta izglītības uzņēmuma “Lielvārds” produktu attīstības vadītājs Jānis Gribusts.

“Dabaszinību pasniegšanai ir jāmainās, jo mainījusies ir arī vide mums apkārt – līdz ar tehnoloģiju attīstību bērni jau no agra vecuma izmanto digitālās ierīces un patērē dažāda veida informāciju, tostarp izglītojošus materiālus. Tā kā arvien vairāk zināšanu tiek iegūts ārpus skolas, tad mūsdienīgas skolas lielākais uzdevums ir palīdzēt šīs zināšanas strukturēt, kā arī atsijāt lieko, neprecīzo informāciju,” uzsver viens no komplektizdevumu autoriem Dr.paed. Ilgonis Vilks.

Praktiska darbošanās ievērojami uzlabo izpratni par dabas procesiem, tāpēc “Lielvārds” piedāvā arī īpašus aprīkojuma komplektus dažādu dabaszinību tēmu apguvei ar pētniecisko darbu, demonstrējumu, eksperimentu un pārbaudes darbu palīdzību. Eksperimentu komplekti ir veidoti atbilstoši jaunajai dabaszinību mācību programmai 1.–6. klasei, un tie pieejami par plašu tematu klāstu, tostarp par tādām tēmām kā gaiss, skaņa, magnēti, svari, elektrība, siltums, ūdens u. c. Mācību līdzekļi veidoti tā, lai skolotājam atvieglotu sagatavošanās darbu demonstrējumu veikšanai, piedāvājot īstās iekārtas un atbilstošākos eksperimentus ar jau sagatavotām darba lapām skolēniem.

Komplektizdevuma “Dabaszinības 1.–6.klasei” lietotāji novērtēs gan mūsdienīgo saturu, gan dizaina valodu, gan arī plašo informatīvo un vizuālo materiālu klāstu, tāpēc aicinām ikvienu skolotāju iepazīt “Dabaszinības 1.–6.klasei” un izmēģināt to darbībā arī savā klasē!

Reklāmraksts