Līdz 31.maijam ikviens Latvijas 5.-12.klašu kolektīvs var iesniegt savu pieteikumu konkursam Mēs gribam atpūsties! portālā E-klase.lvinformē izglītības portāla un skolvadības sistēmas E-klase.lv redaktore Dita Blaua.

Žūrija rūpīgi izvērtēs katru pieteikumu un 20 labākie pieteikumi nokļūs nākošajā balsojuma kārtā, kas notiks portālā E-klase.lv un būs bez maksas.

Kā liecina Latvijas skolēnu sekmju rezultāti, daudzi šajā mācību gadā ir cītīgi mācījušies, lai krietni uzlabotu savas sekmes. Aptuveni 60% visu klašu ir uzrādījušas labākus rezultātus nekā iepriekšējā mācību semestrī, tādēļ E-klase kopā ar Labiedarbi.lv nolēma organizēt konkursu, lai skolēni kopā ar skolotājiem dotos kopīgā ekskursijā uz kādu tālāku valsti, iemācīties sērfot vai, piemēram, iegādāties visiem skolēniem velosipēdus, lai varētu doties veloekskursijās pa savu dzimto vietu.

Lai iesniegtu pieteikumu konkursam, katrai klasei ir jāpaveic divi uzdevumi - jāsagatavo prezentācija par savu klasi - tā var būt fotogrāfija, prezentācija, video, vai jebkādā citādā veidā darināts pierādījums tam, ka šī ir visradošākā un draudzīgākā Latvijas klase, kura ne tikai mācās, bet arī vēlas atpūsties visi kopā.

Konkursam jāsagatavo projekts - atpūtas plāns. Tam ir jābūt saistītam ar jaunu prasmju apgūšanu, zinātni, kultūru, mākslu un sportu. Piemēram - ekskursija, ceļojums, jaunu prasmju apgūšana un citi.

Galvenais nosacījums - projektam par kopējo atpūtu ir jābūt aizraujošam un ikvienu klasesbiedru saistošam. Tam ir jābūt ar mērķi sniegt visai klasei kopīgu komandas sajūtu, iespējams, ar izglītojošu, attīstošu ievirzi. Ar savu stāstījumu klasei ir jāspēj iedvesmot žūrija, lai arī viņi vēlētos doties kopīgā atpūtā ar draudzīgo un radošo komandu.

"Konkursa mērķis ir veicināt komandas garu ikvienā klasē, attīstīt plānošanas un organizatoriskās prasmes, kas ir svarīgas, lai saskaņotu visas klases vēlmes, rūpīgi sastādītu budžeta plānu un pamatotu savu izvēli," stāsta konkursa organizatori.