Rektora amata kandidātiem viena mēneša laikā jāiesniedz LJA rektorātā iesniegums, izglītības, zinātnisko un akadēmisko dokumentu kopijas, darba un dzīves gājums (CV) ar izvērstu pretendenta zinātniskās, pedagoģiskās, administratīvi organizatoriskās, profesionālās un sabiedriskās darbības aprakstu pēdējo septiņu gadu laikā, raksta izdevums Latvijas Vēstnesis.

Tāpat jāiesniedz arī ne vairāk kā 8000 zīmju apjomā darbības programma - LJA vadības un attīstības koncepcija.

Rektora amata kandidātam jāatbilst valsts amatpersonai izvirzītajām prasībām, jābūt profesoram vai ieguvušam doktora zinātnisko grādu. Tāpat jābūt ne mazāk kā piecu gadu darba pieredzei vadošā amatā pēdējo 15 gadu laikā, vismaz piecu gadu akadēmiskā darba pieredzei augstākās izglītības iestādē, kā arī darba stāžam jūrniecības nozarē jābūt ne mazākam par septiņiem gadiem.