Gandarīta ir arī E-klases redaktore Dita Lapsa: "Mani visvairāk iepriecināja tie skolēni, kuri visa gada garumā pamazītiņām rāpās arvien augstāk. Nav pat svarīgi, vai šie skolēni ieguva kādu no pirmajām trim vietām, bet viņi noteikti ieguva daudz noderīgu zināšanu, kļuva savstarpēji saliedētāki, kā arī pārvarēja grūtības, slinkumu un bailes no neizdošanās. Tās bija veselas klases, kas visu šo gadu cīnījās plecu pie pleca, lai sasniegtu katrs savu, kā arī visu kopējo mērķi." D. Lapsa uzsver, ka tas noteikti būtu daudz grūtāk izdarāms, ja skolēnus neatbalstītu skolotāji un vecāki, paskubinot, uzmundrinot, pamācot, kā ir labāk, pievēršot uzmanību, kad iet visgrūtāk. Sasniegtie rezultāti ir liels kopīgs darbs.

Tiesa, analizējot rezultātus, atklājies arī, ka pārlieku liela iejūtība no skolotāju puses nav laba. "Jo kā gan tā var būt, ka pēdējā brīdī lielāko sekmju progresu pēkšņi bija ieguvušas pavisam citas klases – ne tās, kas turpat pirmajā desmitniekā visu laiku grozījušās? Ja visu gadu nav gājis spīdoši, vai tiešām zināšanas pēdējās maija dienās tik krasi var uzlaboties? Jāteic, ka ir skolotāji, kam gada nogalē atmaigst sirds, un atzīmes tiek pavilktas uz augšu, tā radot skolēniem priekšstatu, ka dzīvē daudz ko var panākt arī bez grūta darba. Kamdēļ gan censties visu gadu, ja tā noslēgumā turpat vien, kur pārējie, var nonākt?!" spriež D. Lapsa un atgādina, ka, tāpat kā citās jomās, arī mācībās nevar ātri, lēti un kvalitatīvi uzreiz. Ātri un lēti parasti noved pie kļūdām, bet kļūdas – pie nelaimēm. Ātri un kvalitatīvi savukārt kaitē darītāja veselībai. "Novēlu ikvienam kvalitāti turēt augstāk par visu pārējo. Un nešķiesties ar veselību un laiku, lai sasniegtu iecerētos mērķus!" tā D. Lapsa.

4. klases

1.vieta: J.Čakstes Liepājas pilsētas 10.vidusskola; 4.b; 8,42%

2. vieta: Cesvaines vidusskola; 4.b; 8,11%

3. vieta: Salaspils 2. Vidusskola; 4.b; 7,34%

5. klases

1.vieta: Puškina licejs; 5.b; 9,12%

2. vieta: Majoru vidusskola; 5.a; 5,15%

3. vieta: Barkavas pamatskola; 5.; 5,10%

6. klases

1.vieta: Āgenskalna sākumskola; 6.a; 5,93%

2. vieta: Grobiņas pamatskola; 6.c; 4,97%

3. vieta: Vecumnieku vidusskola; 6.a; 4,96%

7. klases

1.vieta: Gulbenes vidusskola; 7.b; 7,08%

2. vieta: Olaines 1. vidusskola; 7.b; 5,64%

3. vieta: Rojas vidusskola; 7.a; 5,40%

8. klases

1.vieta: Jūrmalas Alternatīvā skola; 8.; 4,18%

2. vieta: Lizuma vidusskola; 8.; 3,96%

3. vieta: Āgenskalna Valsts ģimnāzija; 8.1; 3,22%

9. klases

1.vieta: Rudzātu vidusskola; 9.; 7,27%

2. vieta: Rugāju novada Eglaines pamatskola; 9.; 5,87%

3. vieta: Virbu pamatskola; 9.; 5,63%

10. klases

1.vieta: Mērsraga vidusskola; 10.; 6,40%

2. vieta: Vecumnieku vidusskola; 10.a; 4,38%

3. vieta: Talsu Valsts ģimnāzija; 10.a; 4,01%

11. klases

1.vieta: Privātā vidusskola "Patnis"; 11.a; 7,04%

2. vieta: E. Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija; 11.b; 6,54%

3. vieta: Privātā vidusskola "Klasika"; 11.b; 6,18%

12. klases

1.vieta: Vaboles vidusskola; 12.a; 10,06%

2. vieta: Kaunatas vidusskola; 12.a; 7,12%

3. vieta: Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskola; 12.a; 6,90%

Mēs varam labāk! noslēgumu kopīgi nosvinēsim vērienīgā pasākumā Rīgā Kino Citadele 12. jūnijā, uz kuru E-klase personīgi uzaicinās Top 3 klases katrā klašu grupā un to skolotājus. Gan skolēnus, gan pedagogus apbalvosim ar vērtīgām balvām un kopā noskatīsimies filmu Melnā feja Malefisenta. Pasākumu vadīs Arstarulsmirus (kuru agrāk pazinām kā mūziķi Gustavo). Uz tikšanos!

Paldies arī uzvarētāju klašu audzinātājiem!

 • Intai Treilībai
 • Inesei Mickevičai
 • Jeļenai Averinai
 • Larisai Roškovai
 • Gitai Strazdiņai
 • Inesei Kolnai
 • Maijai Apīnei
 • Inetai Lapiņai
 • Natālijai Čudarei
 • Daigai Tipānei
 • Mārim Auzānam
 • Kristīnei Afanasjevai
 • Līgai Gžibovskai
 • Anitai Kostigovai
 • Evijai Puriņai
 • Ivetai Kārklei
 • Anitai Stalidzānei
 • Danai Šteinbergai
 • Daigai Krugaļaužai
 • Andai Kuzmai
 • Aijai Balodei
 • Intai Lemešonokai
 • Dainai Černomirdinai
 • Tatjanai Vinokurovai
 • Anitai Šalkovskai
 • Eļai Astičai
 • Aijai Krompānei