Tā vietā Kuldīgas novada dome nolēmusi izstrādāt vairākas alternatīvas Kuldīgas novada skolu tīkla optimizācijai, vēsta ziņu aģentūra LETA.

Par šādu lēmumu deputātus rosināja izšķirties sabiedrības aktīvā līdzdalība, kas aizsākās, vēl pirms dome bija lēmusi par iespēju nodot publiskai apspriešanai stratēģijas projektu, skaidroja pašvaldībā. Dome ir saņēmusi vairākas vēstules un ierosinājumus no izglītības iestādēm, pedagogiem un vecāku padomēm. Pašvaldības pārstāvji plāno apmeklēt vēl vairākas skolu padomes sēdes, lai uzklausītu vecāku viedokļus.

Sākotnējā stratēģijas projektā, ko izstrādājusi Kuldīgas Attīstības aģentūras direktora Kaspara Rasas vadītā darba grupa, bija paredzēts vidējo izglītību koncentrēt vienkopus divās mācību iestādēs esošo četru vidusskolu vietā un virzīties uz valsts ģimnāzijas izveidi Kuldīgā, piedāvājot Kuldīgas Viļa Plūdoņa ģimnāziju pārveidot par sākumskolu, bet ģimnāzijas statusu piešķirt citai skolai - pašreizējai Kuldīgas Centra vidusskolai. Savukārt pirmsskolas un sākumskolas izglītību saskaņā ar sākotnējo stratēģijas projektu bija plānots nodrošināt pēc iespējas tuvāk bērnu dzīves vietai. Daļa speciālistu un sabiedrības uzskata, ka ir jāizvērtē, vai valsts ģimnāzijas izveide ir Kuldīgas novada prioritāte. Tiek rosināta citu, ne tik radikālu alternatīvu izvēle, kas būtiski nemainītu vairāku skolu attīstību.

"Ieteiksim vairākas alternatīvas, lai cilvēkiem būtu, no kā izvēlēties," uzsvēra darba grupas vadītājs K. Rasa. "Mēs gribam, lai dokuments kaut vai ilgāk, bet tiktu publiski apspriests un jebkurš varētu sniegt savus priekšlikumus un viedokļus," atzina K. Rasa.

Ņemot vērā, ka diskusija turpinās, izglītības stratēģijas projekta informatīvi analītiskā daļa (bez konkrētiem priekšlikumiem par skolu tīkla optimizāciju, kas vēl ir izstrādes stadijā) publiskota pašvaldības oficiālajā mājaslapā.