Dati apkopoti par laika posmu no 2005.līdz 2013.gadam.

Visizplatītākā svešvaloda, ko apgūst Latvijas izglītības iestādēs, ir angļu valoda. To pagājušajā mācību gadā mācījās 174 713 skolēni. Otra populārākā valoda, ko izvēlas apgūt izglītojamie, ir krievu valoda, un to pērn mācījās 68 611 skolēni 675 izglītības iestādēs. Tālāk popularitātes ziņā seko vācu valoda, kuru 332 skolās apguva 23 268 skolēni.

Salīdzinoši liels ir arī franču valodas apguves īpatsvars. To pagājušajā mācību gadā mācījās 4235 skolēni 62 skolās.

Līdzās izplatītākajām svešvalodām skolās tiek mācītās arī citas. Tā kādā skolā seši skolēni varēja apgūt arābu valodu, divās skolās - ķīniešu valodu, bet vēl četrās skolās - latīņu valodu.

2013./2014.mācību gada sākumā 45,6% skolēnu, kuri mācījās 1.-12.klasē, apguva divas svešvalodas, savukārt 3,3% izglītojamo apguvuši trīs četras svešvalodas.

Nedaudz vairāk kā puse skolēnu apgūst tikai vienu svešvalodu, informē ziņu aģentūra LETA.

Pēdējo gadu laikā palielinājies to skolēnu skaits, kas apgūst igauņu un ebreju valodu. Ja 2005./2006.mācību gadā šīs valodas mācījās attiecīgi 154 un 240 skolēnu, tad pagājušajā mācību gadā audzēkņu skaits pieaudzis attiecīgi līdz 175 un 253 skolēniem.

Kā liecina gadagrāmatā apkopotā informācija, Latvijas vispārizglītojošās skolās vēl var apgūt tādas valodas kā spāņu, lietuviešu, ebreju, zviedru, igauņu, japāņu, norvēģu, dāņu, itāļu, somu un poļu valodu.