Tā liecina Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) veiktā pētījuma par pedagogu atalgojuma sistēmu pirmie rezultāti.

Ļoti mazais skolēnu skaits lauku vidusskolu klasēs varētu kļūt par problēmu ne vien izglītības kvalitātei, bet arī izglītības finansēšanai valstī, uzskata OECD pētnieki.

Apskatot pedagogu atalgojuma sistēmu ietekmējošos faktorus Latvijā, pētnieki novērojuši, ka pedagogiem, kuri būtībā dara vienu un to pašu darbu, tostarp arī apjoma ziņā, ir ļoti atšķirīgs atalgojums, līdz ar to ir izplatīts uzskats par negodīgu atalgojumu.

Tāpat viņi norādījuši, ka pedagogu atalgojuma aprēķinā iekļauts pārāk daudz papildu pienākumu.

Izglītības un zinātnes ministrijas Izglītības departamenta vadītāja Evija Papule sacīja, ka OECD pētījuma rezultātu pilns apkopojums būs pieejams šīs nedēļas beigās.